LANGTIDStjeneste

I OM kan man reise ut i misjon for både kortere og lengre tid. Mange engasjerer seg for ett år i første omgang. I skipstjenesten er det ønskelig at man mønstrer på for minst to år. Ellers er det mulig å bli i tjenesten så lenge man vil - og for de som ønsker å engasjere seg hjemme i Norge finnes det også muligheter, bl.a. på OM-basen i Kristiansand.   

Sara og Philip Burt

Sara og Philip Burt

Sara og Philip bor i Storbritannia og arbeider heltid i OMnivision - OMs avdeling for lys, lyd og bilde. Sara og Philip har ansvar for det tekniske når det gjelder video, lyd, lys og lignende på forskjellige samlinger.

familien i MENA

Norsk familie i et muslimsk land i Europa

Ta kontakt med OM-kontoret hvis du ønsker å motta nyhetsbrev fra dem på e-post.

David og nita

OM-basen i Kristiansand

Ta kontakt med OM-kontoret hvis du ønsker jevnlige oppdateringer og nyhetsbrev fra OM Norge.