om i norge

Vår visjon er at alle skal få høre evangeliet minst én gang

OM Norge er den norske avdelingen av den internasjonale, tverrkirkelige bevegelsen Operasjon Mobilisering.

Allerede før OM fikk eget kontor i Norge med norsk landsleder i 1981, reiste norske OMere ut i verden på både korttids og langtids misjonsoppdrag. 

Gjennom årene har hundrevis av norske ungdommer deltatt på sommerteam både i Europa og andre land, og siden 1993 også på ungdomsleiren TeenStreet. Mange har reist ut i langtids misjonstjeneste, både alene, som par eller familie.

Det norske OM-kontoret ligger i dag i Kristiansand, der vi også driver et arbeid blant innvandrere på Slettheia og Tinnheia.

OM Norges mål er:

Å sende norske misjonærer ut i verden med evangeliet.

Å inspirere og motivere norske kristne til å engasjere seg i misjon.

Å støtte opp om misjonsrelatert menighetsplanting i Norge.

Milan en Rajesh

VÅRE KJERNEVERDIER 

  • Å kjenne og ære Gud

  • Å leve i overgivelse til Guds ord

  • Å være mennesker av nåde og integritet

  • Å tjene selvoppofrende

  • Å elske og verdsette mennesker

  • Å avspeile forskjelligheten i Jesu legeme

  • Å utbre evangeliet i hele verden

  • Å be for verden

VÅR TRO

 

Gud

 

Vi tror at det er én Gud, evig og eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Jesus

Vi tror på en fullt gudommelig og fullt menneskelig Jesus Kristus. Vi tror på hans jomfrufødsel, hans syndfrie liv, hans mirakler, hans stedfortredende død, hans legemlige oppstandelse og himmelfart.

DEN HELLIGE ÅND

Vi tror på en personlig og guddommelig Hellig Ånd som gir liv og trøst til alle troende.

Bibelen

Vi tror at Bibelen, både Det nye og Det gamle testamentet, i sine originale tekster er helt og fullt inspireret av Den Hellige Ånd og er den endelige autoriteten for menigheten.

mennesket

Vi tror at mennesket opprinnelig var skapt uten synd. Fristet av Satan falt mennesket og brakte hele menneskeheten under fordømmelse og evig adskillelse fra Gud. 

Frelse

Vi tror at mennesket er frelst gjennom anger og tro på Jesu død og oppstandelse.

Kirken

Vi tror at menigheten er Guds legeme.

JESU GJENKOMST

Vi tror på en personlig og legemlig gjenkomst av Jesus Kristus for å fullende frelsen og etablere sitt kongerike.